Warning: filemtime(): stat failed for https://natura-apotheke.sk/wp-content/plugins/woo-related-products-refresh-on-reload/public/owl-carousel/owl.carousel.min.js in /data/3/e/3e5b7abc-91fb-4b17-979e-d7772ab21751/natura-apotheke.sk/web/wp-content/plugins/woo-related-products-refresh-on-reload/public/class-woo-related-products-public.php on line 103

Warning: filemtime(): stat failed for https://natura-apotheke.sk/wp-content/plugins/woo-related-products-refresh-on-reload/public/owl-carousel/owl.carousel.css in /data/3/e/3e5b7abc-91fb-4b17-979e-d7772ab21751/natura-apotheke.sk/web/wp-content/plugins/woo-related-products-refresh-on-reload/public/class-woo-related-products-public.php on line 105

Obchodné podmienky spoločnosti NATURA APOTHEKE, s.r.o. stanovujúce Všeobecné obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „VOP“)

   1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je spoločnosť NATURA APOTHEKE, s.r.o. Nálepkova 7556/42 Piešťany 92101, ktorá je zapísaná v v OR OS Trnava, Vložka číslo: 39008/T, IČ: 50645854 DIČ: 2120406442 e-mail: info@natura-apotheke.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

   2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

   3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky uvedené ceny produktov sú vrátane DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

  4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar je možné prostredníctvom bankového prevodu alebo slovenskou poštou-dobierka.

Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte.). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

  5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od prijatia platby. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom.  Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom kuriérskej služby.
6.2 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

  7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno doručiť písomne ​​na adresu uvedenú v bode 1.1.

  8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.2 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.3 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry (dodacieho listu). Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

      9. POSTUP REKLAMÁCIE:
8.4.1. Čo najskôr informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.4.2. Poslať produkt späť na adresu spoločnosti predávajúceho.

 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

9.2 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

9.3 Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením OP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

V Piešťanoch, dňa 3.4.2017