Predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailový kontakt. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Rešpektujeme Vaše súkromie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu natura-apotheke.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta prevádzkovateľ neposkytuje bez súhlasu zákazníka žiadnej tretej osobe.