V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako Záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr  e-mailom na adrese: info@natura-apotheke.sk

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode natura-apotheke.sk reklamovať, informujte nás vopred e-mailom na adrese: info@natura-apotheke.sk

Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu:
Natura Apotheke s.r.o.
Nálepkova 7556/42
Piešťany 92101

Reklamovaný tovar nám neposielajte „na dobierku“.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu.